Uczestnicy

Uczestnicy

Zapraszamy na Festiwal artystów- amatorów z Polski, Białorusi oraz innych sąsiadów zza naszej wschodniej granicy (Ukraina, Litwa, Rosja ) w kategorii wiekowej od 6 do 25 lat oraz w kategorii rodzajowej: choreografia, śpiew i rzemiosło artystyczne.

Białystok - Śpiew estradowy oraz ludowy

 

 

Białystok - Choreografia

informacja wkrótce

Szkoła sztuki № 2 Rosja, obwód Moskiewski, miasto Żukowski.
Przy szkole działają 2 zespoły tańca ludowego w różnych kategoriach wiekowych. Zespoły prezentują swój dorobek artystyczny w swoim mieście oraz w Moskwie. Uczestniczyły również w Czechach, Niemczech oraz Francji. Osiągnięcia: laureaci I i II miejsca.

Białystok-Rzemiosło artystyczne

Share this article
PolshaPrivet © 2018