Centrum Kultury

w Ostródzie

14.02.1996 powołano instytucję kultury pod nazwą Centrum Kultury i Sportu, łączącą administracyjnie następujące podmioty: Agencję Rozwoju Sportu Miejską Bibliotekę Publiczną Agencję Upowszechniania Kultury Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 31.12.2003 zmieniono nazwę Centrum Kultury i Sportu na Centrum Kultury w Ostródzie wyodrębniając Agencję Rozwoju Sportu ze struktur CKS. W strukturach Centrum Kultury w Ostródzie zostały podmioty: Agencja Upowszechniania Kultury Miejska Biblioteka Publiczna.

Nasza działalność finansowana jest z budżetu miasta Ostróda. Zajmujemy się organizacją oraz współorganizacją działań kulturalnych w mieście. Staramy się zaspokajać potrzeby kulturalne wszystkich mieszkańców miasta, wzbogacając jednocześnie ofertę turystyczną Ostródy.

 

Promujemy młode talenty organizując przeglądy, pokazy i konkursy. We współpracy z ostródzkimi szkołami oraz organizacjami pozarządowymi dajemy szansę młodym ludziom na oswojenie się ze sceną i publicznością. Wspieramy wszelkie działania zmierzające do podniesienia wrażliwości kulturalnej i artystycznej wśród dzieci, mlodzieży, oraz dorosłych.

Edukujemy w zakresie kulturalnym i artystycznym. Szkolenia, warsztaty, kiermasze oraz przedstawienia skierowane dla szkół to ogromna część naszych zadań i naszej pracy. Koncentrujemy się na działaniach obejmujących swym zasięgiem wszystkie zainteresowane dzieci oraz młodzież. Wspieramy tradycyjne formy edukacji, jak również staramy się iść z duchem czasu i wprowadzać nową jakość. Cechuje nas przy tym otwartość na nowe pomysły i inicjatywy, a także elastyczność względem naszych stałych i potencjalnych partnerów.

Organizujemy imprezy artystyczne w oparciu o własny zespół, a także grono osób oraz zorganizowanych grup z zewnątrz. Wystawy malarskie i fotograficzne, koncerty gwiazd i debiutantów, kabaretony, pokazy taneczne w formie przeglądów i festiwali, spotkania i dyskusje z ciekawymi osobistościami to stale zakorzenione w ostródzkiej kulturze przedsięwzięcia. Wachlarz naszych możliwości, podejmowanych inicjatyw i pomysłów stale się poszerza.

Udostępniamy naszą infrastrukturę na cele kulturane, społeczne, edukacyjne i rozrywkowe. Dyspoujemy wykwalifikowaną kadrą, oraz niezbędnym zapleczem technicznym, by pomagać w organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw partnerom z zewnątrz. Posiadamy kilka funkcjonalnych sal, scen, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Jesteśmy otwarci na wszelkie rodzaje współpracy, a także służymy naszym doświadczeniem, wiedzą a także wsparciem marketingowym.

Prowadzimy działalność metodyczną. Przygotowujemy i opracowujemy scenariusze imprez własnych oraz zleconych. Dysponujemy niezbędnym doświadczeniem, znajomością lokalnego rynku, a także trendów pojawiających się w sektorze kultury.

Tworzymy historię. Jesteśmy głównym organizatorem lub współorganizatorem wielu cennych, znanych i lubianych wydarzeń. Oprócz działań oddolnych, mniejszych i niekomercyjnych, zbudowaliśmy przez szereg lat imprezy o uznanej marce i olbrzymiej renomie. Ostródzkie Międzynarodowe Lato z Folklorem, Ostróda Summer Hot Days, Dni Morza, Festiwal Ognia, Koncerty na Ścianie, Ostróda Reggae Festival, to sztandarowe wydarzenia, których jesteśmy głównym organizatorem, lub zaszczytnym współorganizatorem. Sukces wspomnianych imprez nastraja nas pozytywnie do dalszej pracy na rzecz wzmacniania ich profesjonalizmu, a także pozwala na podejmowanie nowych wyzwań i tworzenia kolejnych, wielkich przedsięwzięć.

PolshaPrivet © 2019