CENTRUM

KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu wraz z terenowymi Gminnymi Pracowniami Edukacji Kulturalnej w: Ciasnem, Henrykowie, Karakulach, Ogrodniczkach, Sobolewie, Sowlanach, Zaściankach prowadzi działalność kulturalną, animacyjną i rekreacyjną. Organizuje szereg różnorodnych imprez plenerowych, kameralnych skierowanych zarówno do rodzin, mieszkańców  jak i turystów. Prowadzą stałe zajęcia plastyczne, muzyczne dla dzieci  i młodzieży, szachowe a także rekreacyjne – aerobik, taniec  Zumba.

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu działa na terenie całej gminy. Dysponuje 2 budynkami na terenie Supraśla i 7 świetlicami terenowymi. 

1. Dom Ludowy, Supraśl  , ul. Piłsudskiego 11
Рlanowany jest generalny remont obiektu (i przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych) ze środków unijnych. Budynek 2-kondygnacyjny o pow. użytkowej 460 m2. Sala widowiskowa na 100 miejsc oraz sala prób. Boczne części budynku użytkują: kawiarnia „Alkierz” , miejscowa telewizja kablowa i biura organizacji pozarządowych .

2. DOM KLEINA:
Budynek wraz z placem przy ul. Cieliczańskiej 1 w Supraślu. Na parterze znajduje się: galeria Wiktora Wołkowa, Galeria Zmienna, Restauracja „Ostoja”, na piętrze: 2 sale do zajęć tanecznych, muzycznych i spotkań tematycznych, plastycznych, pomieszczenie biurowe, pokój dyrektora i księgowej. Na korytarzach – prace uczniów Liceum Plastycznego w Supraślu.

Plac o pow. 0,2934 ha. , z ładnym drzewostanem – idealne miejsce do imprez plenerowych na 700 – 800 osób.

3. Świetlice terenowe w 7 wsiach (Ogrodniczki, Ciasne, Karakule, Sowlany, Sobolewo, Henrykowo, Zaścianki).

Dyrektor: Adam Jakuć
Adam Jakuć – z wykształcenia aktor z tytułem magistra sztuki (absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza). Ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie UwB. Wieloletni dziennikarz i prezenter TVP Białystok. Był także reporterem Teleexpressu TVP1. Jako aktor występował w kraju i za granicą m.in. w Niemczech i Austrii. Reżyser spektakli teatralnych zrealizowanych na scenie św. Brata Alberta Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Autor sztuk teatralnych. Wykładowca akademicki z zakresu retoryki i mediów.

PolshaPrivet © 2019