MARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

marszałek województwa podlaskiego, jerzy leszczyński

Urodził się w Ciechanowcu w 1961 roku. Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1985). Wcześniej ukończył katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Augustyna w Warszawie (1980).

Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, następnie w latach 1987-2002 pracował jako doradca w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

Prowadził kursy dla podlaskich doradców i rolników w ramach Polsko-Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego.

Pełnił społeczne funkcje w samorządzie rolniczym: w Łomżyńskiej i Podlaskiej Izbie Rolniczej oraz Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Jest członkiem Wojewódzkiego Zarządu PSL w Białymstoku. Wyróżniony odznaką honorową: „Zasłużony dla rolnictwa” i „Medalem Świętego Izydora Oracza”.

9 listopada 2015 roku Jerzy Leszczyński został wybrany przez radnych na Marszałka Województwa Podlaskiego.

województwo podlaskie

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Sąsiaduje z trzema województwami: warmińsko-mazurskim, mazowieckim  i na krótkim odcinku z lubelskim. Na północnym-wschodzie graniczy z Litwą, a na wschodzie z Białorusią. Podlaskie stanowi wewnętrzną (z Litwą) i zewnętrzną (z Białorusią) granicę Unii Europejskiej.

Stolica – Białystok.  Największy ośrodek przemysłowy oraz  centrum kulturalne i naukowe regionu. Działa tu większość instytucji kultury i uczelni wyższych, w tym: teatry, filharmonia, muzea, uniwersytet, akademia medyczna,  politechnika, wyższe szkoły ekonomiczne. Miasto jest jednym z wyróżniających się ośrodków sztuki lalkarskiej w Polsce. Obok Białostockiego Teatru Lalek działa wyższa uczelnia kształcąca aktorów i reżyserów lalkarstwa.

Uwarunkowania geograficzne i historyczne sprawiły, że województwo podlaskie jest miejscem współistnienia różnych narodów i kultur. Powstał tu specyficzny pejzaż kulturowy, charakteryzujący się wielością wyznaniową i bogactwem obrzędów. Od wieków żyją tu obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Żydzi. 

PolshaPrivet © 2019