Okno

na wschód

 OKNO NA WSCHÓD- fundacja, która została utworzona w 2008 roku.

Jest apolityczną, niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz budowy dobrosąsiedzkich relacji Polski z krajami Europy

Wschodniej oraz rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego. W obszarze współpracy międzynarodowej działalność fundacji obejmuje:
-promocję polskich dobrych praktyk w zakresie demokratycznych i wolnorynkowych przemian,
-promocję Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, w tym nauczanie języka polskiego w oparciu o szkolenia stacjonarne oraz e-learningowe,
-inicjowanie kontaktów i współpracy między podmiotami i grupami zawodowymi z Polski i krajów Europy Wschodniej.

Realizując cele dotyczące rozwoju społecznego i gospodarczego województwa podlaskiego, Fundacja OKNO NA WSCHÓD zajmuje się: wsparciem grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

Fundacja jest właścicielem marki Study in Białystok, pod którą działa Białostockie Centrum Wsparcia Studentów ze Wschodu – jedyny w regionie punkt informacyjno-doradczy wspierające studentów białostockich uczelni wyższych z Europy Wschodniej w integracji ze społecznością lokalną, służący pomocą w kwestiach związanych ze studiami w Polsce, legalizacją pobytu i podejmowaniem pracy.

Fundacja prowadzi pierwszą na rynku bezpłatną platformę e-learningową, umożliwiającą osobom rosyjsko i ukraińskojęzycznym naukę języka polskiego na poziomach od A1 do B1. Każdego miesiąca z platformy korzysta kila tysięcy osób z Europy Wschodniej. W roku 2015 Fundacja uruchomiła pierwszą bezpłatną platformę e-learningową. Platforma umożliwia naukę języka polskiego na poziomach od A1 do B2 przez osoby rosyjsko i ukraińskojęzyczne.

PolshaPrivet © 2019