Uzdrowisko

Supraśl

BURMISTRZ miasta Supraśl dr. Radosław Dobrowolski

Posiada certyfikat w zakresie nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej, wystawiony przez Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Bank Światowy.

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doktor nauk humanistycznych.

Doświadczony samorządowiec. Od 2010r. burmistrz Supraśla. W latach 2002-2010 sprawował mandat radnego. Aktywny działacz społeczny. W 2000 r. założył znane z szerokiej działalności Collegium Suprasliense. Autor kilku książek o Supraślu. Inicjator wielu projektów promocyjnych, artystycznych, kulturalnych, badawczych oraz charytatywnych.

Zdobywał doświadczenie prowadząc własną działalność gospodarczą. Pracował w Operze i Filharmonii Podlaskiej oraz w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej. Był także nauczycielem.

Pochodzi z rodziny związanej z Supraślem od siedmiu pokoleń.

Supraśl to jedyne miasto na całym Podlasiu ukryte w środku Puszczy Knyszyńskiej i mające ponad 500-letnią tradycję, która złotymi zgłoskami wpisała się w historię Polski, Białorusi i Litwy.

Mimo że jego „oficjalną” historię rozpoczyna osiedlenie się w 1500 r. zakonników reguły Świętego Bazylego Wielkiego, zabytki archeologiczne z epoki kamienia, brązu i żelaza, przesuwają metrykę osadnictwa na tym terenie o co najmniej 2-3 tysiące lat.

Obecnie liczący ok. 4,5 tys. mieszkańców Supraśl rozwija się w kierunku turystyczno – uzdrowiskowym. Zarząd nad miastem i gminą sprawuje Burmistrz z Radą Miejską. Mieszczą się tu instytucje kultury Województwa Podlaskiego, takie jak Muzeum Ikon oraz Teatr „Wierszalin”.

Supraśl jest również miastem edukacyjnym bowiem siedzibę mają tu aż 3 szkoły: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera, Centrum Edukacji (były ZSMR) oraz Zespół Szkół Sportowych. Na terenie miasta działają liczne stowarzyszenia z których najbardziej znane to Uroczysko, Towarzystwo Przyjaciół Supraśla oraz Collegium Suprasliense. Przy klasztorze prawosławnym działa też Akademia Supraska inicjująca wydarzenia kulturalne, naukowe, charytatywne oraz duszpasterskie. Ważną „supraską” instytucją promującą wartości przyrodnicze i kulturowe jest Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Witolda Sławińskiego, powołany do życia w 1988 r.

W Supraślu działają 3 parafie: dwie rzymskokatolickie oraz jedna prawosławna. Około 85 % mieszkańców to katolicy, resztę stanowią prawosławni chrześcijanie oraz wyznawcy innych wyznań.

Historycznym znaczeniem było przyznanie Supraślowi dn. 28 grudnia 2001 r. miana uzdrowiska. Dołączenie do elitarnej grupy uzdrowisk polskich otworzyło nową kartę dziejów tego wyjątkowego miasta, która ciągle czeka na jej zapisanie…

PolshaPrivet © 2019